REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NIEWINNIESLODKO.PL
 
 1. Sklep internetowy niewinnieslodko.pl jest własnością firmy NIEWINNIE SŁODKO Bożena Piotrowska, ul. Ostródzka 56P, 03-289 Warszawa, NIP: 521 115 32 23, Regon: 010978287
 2. Realizacja sprzedaży produktów Niewinnie Słodko odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu i akceptacja plików cookies.
 
DEFINICJE REGULAMINU
 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz zamówieniowy dostępny w Sklepie Internetowym pozwalający na złożenie Zamówienia
 2. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. SKLEP – Sklep Internetowy zamieszczony pod adresem internetowym: www.niewinnieslodko.pl
 4. SPRZEDAWCA – firma: NIEWINNIE SŁODKO Bożena Piotrowska, ul. Ostródzka 56P, 03-289 Warszawa, NIP: 521 115 32 23, Regon: 010978287. Adres poczty elektronicznej: biuro@niewinnieslodko.pl
 5. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 8. KUPUJĄCY – Klient, który jest osobą fizyczną o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osobą prawną lub jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowaną przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 2. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. Aby złożyć zamówienie, należy wprowadzić swoje dane kontaktowe oraz adres dostawy lub zarejestrować się i przy każdym następnym zakupie zalogować przy pomocy ustanowionego hasła i loginu. Zakupy w Sklepie niewinnieslodko.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 7. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Sprzedawca w terminie 2 dni roboczych potwierdzi pocztą elektroniczną jego przyjęcie, dostępność zamówionego produktu, adres, pod który produkt ma być dostarczony oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonana przez Kupującego płatność.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za produkt – Sklep zwróci Kupującemu należność za produkt, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od anulowania zamówienia. W tym czasie Kupujący może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych na inne zamówienie.
 9. Za potwierdzenie przez Kupującego dokonanego zamówienia uważa się dokonanie płatności za wysłane przez niego zamówienie.
 10. W przypadku nieopłacenia przez Kupującego Zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od złożenia Zmówienia, Sklep ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 11. Z chwilą potwierdzenia zamówienia i dokonania płatności przez Kupującego oraz zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy zamówienie jest realizowane (pakowane i wysyłane). Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na pisemne życzenie Kupującego wystawiane są faktury VAT. Kupujący może dokonywać zmiany w zamówieniu do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Kupujący może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania przez Sprzedawcę
 12. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@niewinnieslodko.pl.
 13. Modyfikacje w zamówieniach dotyczące: adresu Kupującego, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Kupującego.
 14. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu niewinnieslodko.pl, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
 15. Zamówienia w sklepie internetowym niewinnieslodko.pl realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 16. Nie będą realizowane zamówienia w przypadku braku możliwości potwierdzenia oraz zamówienia z nieprawidłowymi danymi adresowymi.
 
PŁATNOŚCI
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 1. Płatności elektroniczne, w tym przelewy i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – który jest dostępny bezpośrednio w Sklepie;
 2. Przelew na rachunek bankowy Sklepu w Deutsche Bank Polska S.A. nr 13 1910 1048 2268 0454 3415 0001
 
CZAS I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Czas realizacji zamówienia to okres, który upływa od przyjęcia potwierdzonego zamówienia do realizacji, a więc od opłacenia zamówienia, do chwili przekazania zamówionych produktów do wysłania, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Standardowy czas realizacji zamówienia w sklepie niewinnieslodko.pl to 2-3 dni.
 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Kupującego lub do wskazanego przez Kupującego paczkomatu firmy InPost.
 3. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Koszt dostawy wynosi (przy płatności za pośrednictwem sklepu)
  1. 14.00 zł brutto za pośrednictwem firmy kurierskiej (przy płatności przelewem),
  2. 7,89 zł dla usługi paczkomatowej (InPost)
 4. Przy zakupie produktów o wartości przekraczającej 140 zł brutto Sprzedawca dostarcza zamówiony produkt na własny koszt.
 5. Termin dostawy deklarowany przez firmę kurierską to 1-2 dni robocze.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
 7. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego produktu w siedzibie firmy w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 56 P.
 
REKLAMACJE I GWARANCJE
 1. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość odpowiada składanemu zamówieniu. W przypadku widocznych uszkodzeń należy odebrać przesyłkę sporządzając protokół szkody potwierdzony pisemnie przez kuriera lub odmówić przyjęcia paczki i odesłać otrzymany towar oraz dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). i żądać zwrotu należności za niego.
 2. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Kupujący powinien powiadomić o tym Sprzedawcę – można dokonać tego poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@niewinnieslodko.pl lub pisemnie na adres ul: Ostródzka 56P, 03-289 Warszawa .
 3. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. Sprzedawca zwraca Kupującemu należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto, z którego została dokonana zapłata za Zamówienie.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.
 6. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sprzedawcy nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru. Sprzedawca oferuje produkty spożywcze ręcznie robione, które z tego powodu mogą się różnić w zależności od partii towaru. Niektóre warianty są bardzo kruche i mogą ulec pokruszenia podczas transportu.
 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 217) w sklepie internetowym niewinnieslodko.pl można dokonać zwrotu zamówionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania i musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem lub fakturą. Produkt niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty.
 2. W razie zwrotu produktu Kupujący ponosi koszty przesyłki do i od Kupującego.
 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu produktu zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego produktu (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi drogą przelewu przez NIEWINNIE SŁODKO Bożena Piotrowska na wskazane przez Zamawiającego konto w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym, a firmą NIEWINNIE SŁODKO Bożena Piotrowska, której własnością jest Sklep internetowy niewinnieslodko.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozywającego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie niewinnieslodko.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16-07-2015